• Louis Vuitton Qingdao Hisense in Qingdao, 山东省, CN. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
Special opening hours: 7 Feb 10am-5pm 8 Feb 10am-9pm 9 Feb 10am-9pm 10 Feb 10am-9pm

Louis Vuitton Qingdao Hisense

Shop 125/127 on Level One, 117 Aomen Road, Hisense Plaza
266071 Qingdao - 중화인민공화국
(+86) 400 6588 555

영업 시간

  • 월요일 : 10:00 / 22:00
  • 화요일 : 10:00 / 22:00
  • 수요일 : 10:00 / 22:00
  • 목요일 : 10:00 / 22:00
  • 금요일 : 10:00 / 22:00
  • 토요일 : 10:00 / 22:00
  • 일요일 : 10:00 / 22:00

휴무

None