• Louis Vuitton Tokyo Seibu Shibuya in Shibuya-Ku, TOKYO, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
  • Louis Vuitton Tokyo Seibu Shibuya in Shibuya-Ku, TOKYO, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
  • Louis Vuitton Tokyo Seibu Shibuya in Shibuya-Ku, TOKYO, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.

Louis Vuitton Tokyo Seibu Shibuya

At Seibu Shibuya, 21-1 Udagawa-cho
150-8330 Shibuya-Ku - 일본
0120-28-4135

현재 예약 가능한 시간대가 없습니다.

SERVICES:

  • Complimentary WIFI

영업 시간

  • 월요일 : 10:00 / 20:00
  • 화요일 : 10:00 / 20:00
  • 수요일 : 10:00 / 20:00
  • 목요일 : 10:00 / 20:00
  • 금요일 : 10:00 / 20:00
  • 토요일 : 10:00 / 20:00
  • 일요일 : 10:00 / 20:00

휴무