• Louis Vuitton Tokyo Takashimaya Shinjuku in Shibuya-ku, TOKYO, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
  • Louis Vuitton Tokyo Takashimaya Shinjuku in Shibuya-ku, TOKYO, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
  • Louis Vuitton Tokyo Takashimaya Shinjuku in Shibuya-ku, TOKYO, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.

Louis Vuitton Tokyo Takashimaya Shinjuku

At Shinjuku Takashimaya, 5-24-2 Sendagaya
151-8580 Shibuya-ku - 일본
0120-29-4161

현재 예약 가능한 시간대가 없습니다.

SERVICES:

  • Complimentary WIFI

영업 시간

  • 월요일 : 10:30 / 19:30
  • 화요일 : 10:30 / 19:30
  • 수요일 : 10:30 / 19:30
  • 목요일 : 10:30 / 19:30
  • 금요일 : 10:30 / 19:30
  • 토요일 : 10:30 / 19:30
  • 일요일 : 10:30 / 19:30

휴무