• Louis Vuitton Utsunomiya Tobu in Utsunomiya, TOCHIGI, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
  • Louis Vuitton Utsunomiya Tobu in Utsunomiya, TOCHIGI, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
  • Louis Vuitton Utsunomiya Tobu in Utsunomiya, TOCHIGI, JP. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.

Louis Vuitton Utsunomiya Tobu

At Tobu Utsunomiya, 5-4 Miyazono-cho
320-8560 Utsunomiya - 일본
0120-29-4158

영업 시간

  • 월요일 : 10:00 / 19:00
  • 화요일 : 10:00 / 19:00
  • 수요일 : 10:00 / 19:00
  • 목요일 : 10:00 / 19:00
  • 금요일 : 10:00 / 19:00
  • 토요일 : 10:00 / 19:00
  • 일요일 : 10:00 / 19:00

휴무