• Louis Vuitton Taipei Breeze Xinyi in Taipei, TP, TW. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
  • Louis Vuitton Taipei Breeze Xinyi in Taipei, TP, TW. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.
  • Louis Vuitton Taipei Breeze Xinyi in Taipei, TP, TW. 루이비통 공식 온라인 스토어 매장 찾기.

Louis Vuitton Taipei Breeze Xinyi

No.68, Chung-Hsiao East Road 5th Section, Xin Yi District
11065 Taipei - 타이완
0080 149 1188

현재 예약 가능한 시간대가 없습니다.

영업 시간

  • 월요일 : 11:00 / 21:30
  • 화요일 : 11:00 / 21:30
  • 수요일 : 11:00 / 21:30
  • 목요일 : 11:00 / 22:00
  • 금요일 : 11:00 / 22:00
  • 토요일 : 11:00 / 22:00
  • 일요일 : 11:00 / 21:30

휴무

None